English version
Stomatologia Łódź facebook

Spirometria Łódź

JMC Medycyna i Stomatologia oferuję badanie pojemności płuc - spirometria wykonywane przez lekarza specjalistę pulmonologii dr n. med. Jadwigę Kroczyńską-Bednarek.

Co to jest spirometria?

Spirometria Łódź Badania pozwalające na ocenę stanu dróg oddechowych oraz płuc ( dokładniej: objętość wdychanego powietrza, opór stwarzany przez drogi oddechowe, czas konieczny przepływu powietrza przez płuca itp. ). Dane uzyskane dzięki spirometrii umożliwiają zdiagnozowanie większości chorób płuc.

Na czym polega?

Spirometria polega na wykonywaniu procesu oddychania ( przez ustnik połączony z aparatem ) z wykorzystaniem specjalistycznego urządzenia zwanego potocznie spirometrem. Jego zadaniem jest zapis objętości powietrza i częstotliwości oddechów w określonym czasie.

Czy muszę się jakoś przygotować do badania?

Jedyne restrykcję dotyczą niedługiego okresu czasu przed zamierzoną diagnozą, mianowicie: Przed badaniem nie zaleca się spożywania ciężkostrawnych posiłków oraz palenia tytoniu na 4- 6 godzin przed. Jeśli jesteś osobą, która: przebyła niedawno zawał serca lub ma chorobę serca należy o tym powiadomić lekarza specjalistę, który będzie wykonywał test – spirometrię.

Po co ją wykonywać?

Gdyż, jest ona niezbędna do wykrycia i kontroli efektów prowadzonego leczenia następujących schorzeń:

  • astmy
  • POChP (Przewlekła obturacyjna choroba płuc)
  • zapalenia oskrzeli
  • rozedmy
  • wyjaśnienia przyczyny duszności
  • oceny zawodowego ryzyka powikłań spowodowanych narażeniem na działanie zanieczyszczeń

Spirometria jest częścią konsultacji z lekarzem – pulmonologiem i nie może być wykonywana osobno.