English version
Stomatologia Łódź facebook

Najczęstsze pytania pacjentów

Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane pytania przez naszych pacjentów dotyczące rozwiązania ratalnego sfinansowania usług medycznych przez MediRaty. Dowiedz się więcej.

Jaki bank udziela pożyczki?

Znak zapytania Ratalnie.com nie jest bankiem lecz instytucją finansową, która zajmuje się udzielaniem pożyczek pacjentom skierowanym na leczenie specjalistyczne. Produkt firmy Ratalnie.com, czyli MEDIRATY, to produkt ściśle dedykowany dla branży medycznej. Dzięki przyspieszonej procedurze, która dodatkowo została uproszczona pacjent może otrzymać pożyczkę w bardzo szybkim czasie. Zaletą produktu MEDIRATY jest brak zawiłych formalności. Pacjent musi przedstawić jedynie zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach. Umowa podpisywana jest w domu, pracy lub w klinice, w której przebywa pacjent. Umowę podpisuje się w obecności kuriera, zostaje ona dzięki temu automatycznie przesłana do centrali firmy. Środki są przelewane na konto kliniki zaraz po otrzymaniu poprawnie wypełnionych dokumentów.

Jakie jest oprocentowanie pożyczek?

Wysokość oprocentowania pożyczek uzależniona jest od indywidualnej oceny scoringowej danego klienta. Oprocentowanie waha się w przedziale 0% do 15,99% , wpływ na jego wysokość ma przede wszystkim wiek klienta, wysokość osiąganego przez niego dochodu, sytuacja rodzinna i majątkowa, ilość zobowiązań, które na chwilę podpisywania umowy posiada klient, historia kredytowa oraz inne czynniki. Weryfikacja w firmie Ratalnie.com przeprowadzona jest sprawnie, po 15 minutach od jej zakończenia, firma składa klientowi ofertę. Ratalnie.com przedstawia w swojej ofercie okres kredytowania oraz wysokość rat - informacje te mogą być przesłane na skrzynkę e-mail klienta.

Czy istnieję jakieś koszty dodatkowe?

Tak, zdarza się, że w określonych sytuacjach Klient musi dodatkowo opłacić składkę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia na życie, które stanowi zabezpieczenie pożyczki. Za przyznany kredyt pobierana jest również prowizja, zostaje ona skredytowana, lecz nie jest obciążona żadnym oprocentowaniem. Ubezpieczenie i prowizja uzależnione są od weryfikacji klienta. Jeżeli mają zostać naliczone dodatkowe koszty, Pacjent jest o nich odpowiednio wcześniej informowany podczas rozmowy telefonicznej.

Jaki jest maksymalny okres kredytowania?

Ratalnie.com umożliwia spłatę pożyczek przez 6, 12, 24, 36, 48 lub 60 miesięcy.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki?

Wysokość pożyczki udzielonej przez Ratalnie.com mieści się w przedziale od 500 zł do 50 000 zł.

Jakich dokumentów wymaga Ratalnie.com?

Niezbędny do udzielenia pożyczki dokument to zaświadczenie o dochodach. Rodzaje akceptowanych zaświadczeń:

  • umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony – wymagany druk dostępny na stronie Ratalnie.com lub w klinice
  • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej -wymagany PIT za ostatni rok oraz pełna historia obrotów na koncie za ostatnie 6 miesięcy.
  • umowa o dzieło lub umowa zlecenie – jeżeli zachowana jest ciągłość pracy z tym samym zleceniodawcą, wówczas niezbędne jest zaświadczenie o zarobkach, jeżeli nie, to umowy za okres ostatnich 6 miesięcy oraz pełne potwierdzenie wpływów na konto za okres 3 miesięcy.
  • zaświadczenie dotyczące pobierana renty lub emerytury – niezbędna jest kopia, która potwierdza przyznanie świadczenia oraz pełne potwierdzenie wpływów na konto za ostatni miesiąc. Jeżeli środki nie wpływały na konto to odcinek otrzymania świadczenia za ostatni miesiąc.

Czy ktoś z rodziny może zaciągnąć pożyczkę?

Ratalnie.com umożliwia zaciągnięcie pożyczki przez pożyczkobiorcę, który nie jest pacjentem. Ponadto, nie wymaga się spokrewnienia pożyczkobiorcy z pacjentem. Ratalnie.com dopuszcza łączenie dochodów w obrębie całego gospodarstwa domowego, jeżeli osoba ubiegająca się o pożyczkę nie posiada zdolności kredytowej. Ratalnie.com umożliwia również zaciągnięcie pożyczki przez osoby, które mają polskie obywatelstwo, lecz na stałe mieszkają poza granicami kraju.

Jak szybko gotówka jest wypłacana?

Jeżeli Pacjent zaakceptuje ofertę złożoną przez Ratalnie.com, system generuje indywidualną umowę pożyczki, która wysyłana jest następnego dnia roboczego, do miejsca, które wskazał klient. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po przekazaniu umowy przez Kuriera, Klient musi przedstawić dowód osobisty w celu weryfikacji danych. Klient podpisując oba egzemplarze umowy, jedną z nich przekazuje kurierowi, razem z zaświadczeniem o zarobkach, lub innym dokumentem wymienionym wyżej. Następnego dnia, po podpisaniu umowy, kurier przekazuje umowę do siedziby centrali Ratalnie.com, jest ona wówczas weryfikowana. Po pozytywnej weryfikacji i akceptacji, umowa zostaje podpisana przez Ratalnie.com, środki są przekazywane na konto kliniki, a klient jest informowany o harmonogramie spłaty rat.