English version
Stomatologia Łódź facebook

EKG Łódź

W ofercie kliniki specjalistycznej JMC Medycyna i Stomatologia znajduję się badanie pracy serca powszechnie nazywane EKG, wykonywane przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych dr n. med. Magdalenę Staszewską-Cynkier.

EKG Łódź Elektrokardiografia (EKG) - badanie diagnostyczne służące ocenie pracy serca. Jest to metoda rejestrująca elektryczną czynność mięśnia sercowego pośrednio z klatki piersiowej jako różnicę potencjałów pomiędzy zamocowanymi elektrodami. Graficzny obraz to krzywa elektrokardiograficzna zapisywana na papierze milimetrowym, która jest następnie analizowana przez lekarza. Badanie pozwala rozpoznać szereg patologii mięśnia sercowego:

  • zaburzenia rytmu serca ( częstoskurcze, migotanie przedsionków )
  • niedokrwienia ( zawał serca świeży i przebyty)
  • przerost jam serca ( wady serca, kardiomiopatie)

W przypadku gdy pacjent przebył zawał, dzięki EKG istnieje możliwość oceny rozległości i miejsca uszkodzenia mięśnia sercowego. Na podstawie zapisu można także określić wielkość komór serca, które powiększają się na skutek zbyt dużego obciążenia. Z tego powodu zalecane jest wykonywanie opisywanej diagnostyki także przez osoby pracujące fizycznie i, zawodowych jak i amatorskich sportowców.

Badanie serca - elektrokardiografia jest częścią konsultacji z lekarzem internistą i nie może być wykonywana oddzielnie. Jego koszt (EKG wraz z opisem) jest wliczony w cenę wizyty i wynosi 120 złotych.